image

Watch live

ചോദ്യവും ഉത്തരവും - MSM KERALA

ആണും പെണ്ണും ഒരുമിചിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്താണ്..?